English Romana
Bog'Art Industrial


Bog'Art şi sustenabilitatea

Bog’Art este Verde

Abordarea noastră în ceea ce priveşte construcţiile sustenabile se bazează pe cele mai bune practici în domeniul construcţiilor, evidenţiind accesibilitatea pe termen lung cu impact minim asupra mediului.

Prin proiectele şi practicile noastre urmărim respectarea a patru principii de-a lungul ciclului de viaţă a unei clădiri:

EFICIENŢĂ   ->   UTILITATE   ->   DURABILITATE   ->   CONFORT

Aceste principii sunt urmărite prin:

Un imobil proiectat într-un mod sustenabil diminuează impactul asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață a clădirii. Sustenabilitatea ar trebui de asemenea abordată şi din punct de vedere economic, cu scopul de a reduce costurile utilizând metode Verzi de construcţie: unul din cele mai efective moduri de a reduce costurile este de a fi eficient din punct de vedere energetic.

Obiectivul nostru în ceea ce priveşte sustenabilitatea nu numai reliefează proiectarea, implemetarea şi certificarea unei Clădiri Verzi dar ia în considerare şi viitoarele nevoi ale locatarilor clădirii – clădirile noastre creează un mediu ambiant mai sănătos şi mai productiv.